SEARCH RESULTS

Adam Institute for Democracy and Peace

  • Transparency rating
    (79%)
    Categories of Activities:
  • Education

מדרשת אדם היא ארגון חינוכי ארצי שמטרתו לקדם את הדמוקרטיה והשלום, ולבסס תפיסת עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח. מאז הקמתה בשנת 1987 המדרשה פועלת בכל שדרות החברה הישראלית – יהודים וערבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים.

מדרשת אדם היא ארגון חינוכי ארצי הפועל למען קידום הדמוקרטיה והשלום, ולביסוס תפיסת עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח. המדרשה נוסדה בשנת 1987 כעמותה ציבורית ללא כוונות רווח ופועלת מאז בקרב אזרחי ותושבי מדינת ישראל, היהודים והערבים - ילדים, בני נוער ומבוגרים.
השם "אדם" נבחר כי לתפיסת מייסדי המדרשה, ההכרה בשוויון ערך האדם היא הבסיס לקיום אורח חיים דמוקרטי ולקידום תהליכי שלום. במדרשת אדם עובדים יחדיו יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, נשים וגברים כפועל יוצא מהמדיניות והחזון החברתי והחינוכי.
לקידום מטרותיה ויעדיה המדרשה יוזמת ומקיימת פעילויות ותכניות במערכת החינוך הפורמאלית, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ומחלקות חינוך עירוניות. כמו כן מקיימת שיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות חינוך, חברה, קהילה ואקדמיה, בארץ ובחו"ל. התכניות מודולאריות ומותאמות לשונות הגילאית, התרבותית והלאומית. הפעילויות מתקיימות במסגרת ימי עיון, סמינרים, כנסים אזוריים, ארציים ובינלאומיים. הן כוללות הכשרה והעשרה מקצועית, מפגשים רב-תרבותיים ורב-לאומיים, עידוד וליווי יוזמות של קבוצות ויחידים לשינוי חברתי ערכי.
במדרשת אדם פותחה שיטה ייחודית לחינוך לדמוקרטיה, הנקראת "בצוותא - המרת קונפליקט בדילמה". השיטה נלמדת ומיושמת במסגרת סדנאות מונחות המשלבות לימוד עיוני בתהליך קבוצתי-התנסותי במהלכן מתנסים המשתתפים בהפעלות ובמשחקים, המובילים לדיון מובנה.
התכניות והמתודות הייחודיות שפותחו יצאו לאור בספרים, בחוברות הדרכה ובכתבי עת, בעברית ובערבית (חלקם תורגם ויצא לאור באנגלית, בגרמנית ובפולנית).
המדרשה המוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות (לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) וכל תרומה אליה מוכרת לצרכי מס.
שבעה פרסים הוענקו למדרשה על פועלה, ביניהם פרס שמעון פרס, פרס יו"ר הכנסת ופרס יגאל אלון.

Certificate of Good Standing
(Nihul Takin)
  
Financial Report (last tax year)   
Certificate of Financial Accounting
(Ishur Nihul Pinkasei Chesbonot)
  
Annual Report (last tax year) - Hebrew   
Certificate of tax-deductibility at source (Ishur Nikui Mas b'Makor)   
Annual Report (last tax year) - English   
Classification as non-profit organization (Sivug Malcar)   
Anticipated Budget (this coming year) - Hebrew   
Non-standard articles of incorporation
(Takanon Meuchad)
  
Anticipated Budget (this coming year) - English