SEARCH RESULTS

Magen for Jewish Communities

  • Transparency rating
    (49%)
    Categories of Activities:
  • Social Action
  • Social Welfare

מגן מחויבת ליצור קהילות מוגנות יותר באמצעות עידוד תרבות של שקיפות, דרישה למיצוי הדין עם עברייני מין, תיעדוף שיפור מצבם של נפגעים, והעלמת הסטיגמה הפוגענית סביב פגיעה מינית.

מגן מתמחה בעשייה בקרב קהילות דתיות וחרדיות. מגן מלווה נפגעי תקיפה וניצול מיני בממשקים השונים בתוך הקהילה, מוסדות שונים ומערכת המשפט. מגן מעלה את המודעות לנושא באמצעות קיום אירועים חינוכיים שונים, ושימוש נרחב בתקשורת ובמדיה החברתית. מגן תומכת בנפגעים על ידי מתן שירותים טיפוליים, משאבים קהילתיים וליווי צמוד בתהליך המורכב של צדק והחלמה.

Certificate of Good Standing
(Nihul Takin)
  
Financial Report (last tax year)   
Certificate of Financial Accounting
(Ishur Nihul Pinkasei Chesbonot)
  
Annual Report (last tax year) - Hebrew   
Certificate of tax-deductibility at source (Ishur Nikui Mas b'Makor)   
Annual Report (last tax year) - English   
Classification as non-profit organization (Sivug Malcar)   
Anticipated Budget (this coming year) - Hebrew   
Non-standard articles of incorporation
(Takanon Meuchad)
  
Anticipated Budget (this coming year) - English