SEARCH RESULTS

ואני תפילה ע""ש רבנו נחמן מברסלב זיע""א (ע""ר)

  • Transparency rating
    (45%)
    Categories of Activities:
  • Religion
  • Judaism
  • Aid for the Needy
  • Charity
  • Torah

עמותת 'ואני תפילה' חסד ללא גבולות אנו פועלים למען הציבור החלש והנזקק בעיר בית שמש, ומחלקים סלי מזון לנזקקים, מזון לתינוקות, תפילין לנערי בר מצווה, ומקיימים מגוון פעילות חברתית נוספת והכל בחסד לשם שמים מתוך כבוד האדם הנזקק ומשפחתו.

העמותה שלנו עוסקת בפעילות רוחנית לשם שמים, סיוע ועזרה במגוון תחומים לחלשים ונזקקים, מספקת סלי מזון עזרה וסיוע לחלש, בדגש על חסרי ישע ונערים, העמותה שלנו מספקת מזון לתינוקות שידיי ההורים קצרה מלהושיע, תינוקות בני יומם שאין להם מטרה או כל תחליף חלב אם, אנחנו מונעים את זעקת התינוק והופכים אותו לצחוק כובש של תינוק שבע ובריא! בנוסף העמותה מספקת תפילין לנערי בר מצווה שידי הוריהם אינם משגת, מספקת סלי מזון לנזקקים וחלשים, עוסקת בפעילות מתן בסתר וסיוע לנזקקים ומחזיקה בבית מדרש, כולל אברכים ולימוד דף היומי לבעלי בתים, ובית כנסת מרכזי בעיר בית שמש. וצדקה מעבירה את רוע הגזירה יהודים יקרים עזרו לנו להמשיך את הפעילות הברוכה ולהעצמה והקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות!

Certificate of Good Standing
(Nihul Takin)
  
Financial Report (last tax year)   
Certificate of Financial Accounting
(Ishur Nihul Pinkasei Chesbonot)
  
Annual Report (last tax year) - Hebrew   
Certificate of tax-deductibility at source (Ishur Nikui Mas b'Makor)   
Annual Report (last tax year) - English   
Classification as non-profit organization (Sivug Malcar)   
Anticipated Budget (this coming year) - Hebrew   
Non-standard articles of incorporation
(Takanon Meuchad)
  
Anticipated Budget (this coming year) - English