SEARCH RESULTS

Searching for:
  Showing 14 Results  
Click to show only organizations that are tax-deductible in: Israel Israel Israel Israel Israel Israel


Category:

 • Transparency rating:
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:


Category:

 • Transparency rating:
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:


Category:

 • Transparency rating:
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:


Category:

 • Transparency rating:
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:

אלסנאבל - לטיפוח היזמות החברתית והכלכלית בע""מ (חל""צ)

לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
Category:

 • Transparency rating:
    
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:

ביסאן בנגב (ע""ר)

"רווחה: שירות עבור אנשים נזקקים ובעלי צרכים מיוחדים ע''י גורמי הרווחה, ליווי צמוד ויידוע זכויות, סמך מקצועי וכל הנדרש בתחומי השיקום הנפשי למטופלי הרווחה. חינוכית: מתן מענה לטיפול רגשי, אבחון פסיכולוגי והדרכה להתאמת מסגרות לילדים עם מצב סוציו אקונומי קשה, אשר מוכרים לגורמי הרווחה. תרבותית: קידום מעמ
Category:

 • Transparency rating:
    
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:


Category:

 • Transparency rating:
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:

העמותה לקידום החינוך בחורה (ע""ר)

"הפעלה וקידום של מערכת החינוך בשטח המועצה המקומית חורה (להלן: ""המועצה""), לרבות הפעלת בתי הספר התיכוניים ומוסדות חינוך אחרים, הפעלה ותמיכה בפעילות חינוכית פורמאלית, במסגרת מוסדות החינוך וכן בפעילות חינוכית בלתי פורמאלית המתקיימת שלא במסגרת מוסדות החינוך הפורמאליים, לרבות חוגים, תנועות נוער וגיוס
Category:

 • Transparency rating:
    
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:


Category:

 • Transparency rating:
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:

עמותת השלום ללחאג' ואלעומרה (ע""ר)

"סיוע, עזרה ורישום לאוכלוסייה הנוסעת ללחאג' ואלעומרה. ליווי וסיוע של נזקקים ומשפחותיהן בתקופת שהותם בחו""ל (במסגרת אלחאג' ואלעומרה). הדרכת ולימוד הנרשמים לקראת הנסיעה, לפי ההלכה המוסלמית"
Category:

 • Transparency rating:
    
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:


Category:

 • Transparency rating:
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:

עמותת אלותין (ע""ר)

"ייזום, הקמה ופיתוח של שירותים לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים, ליזום, לפתח ולהפעיל פרויקטים ותוכניות בתחומי הרווחה והחינוך השונים, הקמה, פיתוח והפעלת שירותים בתחום הגיל הרך, ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה, צעירים וצעירות, נשים, גיל הזהב ועוד, סיפוק שירותים חברתיים מקיפים לאוכלוסיות יעד מגוונות בחבר
Category:

 • Transparency rating:
    
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:


Category:

 • Transparency rating:
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review:


Category:

 • Transparency rating:
 • All donations are tax-deductible in the US, Canada, France and the UK
Donor Review: