SEARCH RESULTS

BARATA-Beit Vaad leHaham

  • Transparency rating
    (45%)
    Categories of Activities:

מרכז תרבות ואמנות ירושלמי לרוח ויצירה, לחיבור הלבבות.

החזון של 'בראת' מושתת על השילוב בין מורשת העבר לרוח הזמן העכשווית, במארג ייחודי ואותנטי, מתוך ההבנה כי אין תרבות ללא עבר, או כפי שכתב המשורר טי אס אליוט: אין אמנות המנותקת ממסורת. ברוח זו, אנו שואפים למצוא את הגשר המאחד והמפרה בין הזהות העצמית וצלילי הילדות עליהם גדלנו, לבין אורח חיינו כיום ואתגרי השעה; בין קודש לחול; בין ירושלים של מעלה, לירושלים של מטה.
מרכז 'בראת' מיועד למפגשי חברה ותרבות, מוזיקה ויצירה, לימוד והתוועדות.
צוות ההנהלה והמתנדבים של 'בראת', עמלים שעות נוספת להעצמת חווית השהות במקום, עזרה בחיים התובעניים ם ובקשיים האישיים של כל אחד ואחת.

Certificate of Good Standing
(Nihul Takin)
  
Financial Report (last tax year)   
Certificate of Financial Accounting
(Ishur Nihul Pinkasei Chesbonot)
  
Annual Report (last tax year) - Hebrew   
Certificate of tax-deductibility at source (Ishur Nikui Mas b'Makor)   
Annual Report (last tax year) - English   
Classification as non-profit organization (Sivug Malcar)   
Anticipated Budget (this coming year) - Hebrew   
Non-standard articles of incorporation
(Takanon Meuchad)
  
Anticipated Budget (this coming year) - English